Nieuws uit de organisatie

almere3.jpg

 

Nieuws uit de organisatie

Het is een feit, de eerste studenten van ATRB zijn afgelopen juni  afgestudeerd!  Proficiat, collega's....
We hebben dit met z'n allen gevierd op 21 juni met een gezellige receptie en afgesloten met een 'heerlijke ' maaltjd in Hof Zevenbergen. 

Een woordje over de scripties. 
Het boek "Life without guilt: healing through past life regression" van Hazel M. Denning werd vertaald en vormt op deze wijze een heel welkome toevoeging aan het vakgebied van Regressie in de lage landen. Bijzonder boeiend en aan te bevelen. 
De tweede scriptie is een onderzoek naar het gebruik van Ericksoniaanse hypnose als inductie bij Transpersoonlijke Regressie.  De conclusies zijn heel bruikbaar in het werkveld van ons vakgebied. 

Na het zomerverlof starten we het werkjaar op met een kennismakingsdag op 21 september.